آکورد فرزاد فرزين چتر شكسته
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد فرزاد فرزین بچه
۹۴/۰۱/۲۳

4 [C  –  F]

C                     F     C                  F

یا امروز یا که فردا … نوبت تو میرسه از راه

C                            F                     C                   F

این نه دستِ من بدون دست تو … (یکی میره یکی میاد باز روز از نو) 2

C                                   F                     C              F

کار من بردن تو از اینجاست … حسرت من از تنهاییو ترس تو از ندیده هاست

E     C                            F                     C                   F

این نه دستِ من بدون دست تو … (یکی میره یکی میاد باز روز از نو) 2

E       C       Dm          F              E       C       Dm          F

اما فکر من تنها به بودن با توست … همه فکر من تنها به بودن با توست

اما فکر من تنها به …

دیدگاه ها بسته شده است