لیست آموزشگاه های موسیقی بهشهر با مشخصات کامل

آیا مشخصات آموزشگاه شما در این لیست موجود نمی باشد یا آدرس آن تغییر پیدا کرده است ؟

 اگر شما در این شهر آموزشگاه موسیقی دارید یا می شناسید می توانید با ارسال مشخصات کامل آموزشگاه  از طریق  فرم زیر به جویندگان آموزشگاه و علاقمندان موسیقی در شهر خود کمک کنید.

فرم ارسال مشخصات آموزشگاه

نام مدیر مسئولنام آموزشگاهسال تاسیستلفن تماس آموزشگاهآدرس آموزشگاهشهروب سایتپست الکترونیکی
مصطفي نژاد ، سيد عميدآريا_5223800مازندران ، بهشهر ، خيابان امام ، نرسيده به بانك ملي مركزي ،ساختمان تيرگردان ، طبقه سومبهشهرwww.***.cominfo@***.com
نوروزي ، علي اكبرفرهنگی  صبا_0152 -5231226مازندران ، جنب پارک ملت  ، کوچه سعيديبهشهرwww.***.cominfo@***.com