بایگانی برچسب: آموزش دف

ساز دف | Wiki Daf

دف نقشی از دف، اصفهان دَفّ، یکی از سازهای کوبه  ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست یا طلق نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند. این ساز از سازهای ضربی ایرانی شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن و با صدای بم‌تر است. چنانکه از کتاب‌های موسیقی و نوشته‌ها و اشعار بر می‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و حفظ وزن به کار .