بایگانی برچسب: آکورد رضا يزداني هفت شنبه هاي بيمار

آکورد رضا يزداني هفت شنبه هاي بيمار

Bm                    F#  Bm  Em F# Bm                     F#        Bm   Em F#  Bm از خالی تو در من ، از لحظه های بی عار … تاریخ بی تو بودن ، هفت شنبه های بیمار Bm              F#  Bm Em F#  Bm                     F#       Bm      Em  F# Bm روزای   نیمه سوخته ، با بوسه های سیگار … مشق نبودن  تو .