بایگانی برچسب: آکورد رضا یزدانی فیلم کوتاه

آکورد رضا یزدانی فیلم کوتاه

F                                           Gm              F                                      Gm تو بستی چشمتو دنیا پر از تیتراژ پایان شد … جهان یه فیلم کوتاه بود که از چشم تو اکران شد D     F                                           Gm          F           .