بایگانی برچسب: آکورد مسعود امامي دلواپسي

آکورد مسعود امامي دلواپسي

Gm           G#                Cm                            Gm من عادتم شده تنها بدون تو … هر روز راه برم تو این پیاده رو Gm           G#                    Cm من عادتم شده چیزی نخوام ازت … فکر منو نکن خوبم گلم فقط A#                                       Cm (دلواپس توام که ساده میشکنی … کوه غمی ولی حرفی نمیزنی Gm                                     G# میترسم از پس دردات بر نیای … من عادتم شده چیزی .