بایگانی برچسب: آکورد گیتار داریوش اقبالی شکنجه گر

آکورد داریوش اقبالی شکنجه گر

2      E   Bm           D  –   E –       F#m-Bm-F#m       Bm         D              E    F#m رو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست  …  بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست F#m-Bm-F#m-Bm    F#m C#m        E                 Bm به هر طرف .