بایگانی برچسب: آکورد گیتار رضا یزدانی گرامافون

آکورد رضا یزدانی گرامافون

2 Dm   A           Dm                  Gm                      E               Dm روی گرامافون ، چرخیدنِ مهتاب … تو سمفونی شب ، آغازِ من در خواب Dm     A           Dm              Gm                         E                         Dm کوچه مشخص نیست ، این روبرو دریاست … زیبایی محضه ، حتی خدا اینجاست  .