بایگانی برچسب: آکورد گیتار مهدی یراحی به من نگاه کن

آکورد مهدی یراحی به من نگاه کن

A#m     C#      A#m        B     –     C# – D#m  G#m       C#     F# از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی       …  من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی   D#m – A#m –  C#       F#     C#           A#m          B   –    C#-D#m   G#m به من نگاه کن نترس     من به تو مبتلا شدم … به موج میزنم ببین چه ساده ناخدا شدم D#m   A#m    C#        G#m  .