بایگانی برچسب: آکورد گیتار هایده ساقی

آکورد هایده ساقی

Ab      Gb      Ebm          Ab      Gb      Ebm سلام من به تو یار قدیمی … منم همون هوادار قدیمی Ebm-Dbm – Ebm       Ebm           Ab       Gb    Ebm هنوز همون خراباتیو مستم … ولی بی تو سبوی می شکستم Ab           Gb   Ebm          Ab             Gb    Ebm همه تشنه لبیم ساقی کجایی .