بایگانی برچسب: آکورد گیتار گیتار ابي شكار

آکورد گیتار ابي شكار

C                                         Dm وقتي رسيد آهو هنوز نفس داشت … داشت هنوزم بره هاشو ميليسيد C                                           Dm وقتي رسيد قلبي هنوز تپش داشت … اما اونم چشمه اي بود كه خشكيد A     .