بایگانی برچسب: اتفاق عجیب در حین اجرای رضا یزدانی در دانشگاه

اتفاق عجیب در حین اجرای رضا یزدانی در دانشگاه

اتفاق عجیب در حین اجرای رضا یزدانی در دانشگاه  اجرای او در این مراسم اما با یک اتفاق عجیب مواجه شد که اعتراض خودش را هم در پی داشت. در حالی که یزدانی داشت موسیقی سینما‌یی خودش را می‌خواند و طبق معمول این اجرا با نمایش کلیپ از فیلم‌های مختلف در حال پیگیری بود، به یکباره مدیریت سالن، با روشن کردن نورافکن روی پرده نمایش این کلیپ از دیده شدن آن جلوگیری کرد! این .