بایگانی برچسب: اجرای ارکستر ملی

زمان اولین اجرای ارکستر ملی با رهبری فریدون شهبازیان مشخص شد

زمان اولین اجرای ارکستر ملی با رهبری فریدون شهبازیان مشخص شد اولین جلسه هماهنگی ارکستر موسیقی ملی با حضور علی اکبر صفی پور مدیر عامل بنیاد رودکی و فریدون شهبازیان رهبر ارکستر موسیقی ملی و نوازندگان برگزار شد. در ابتدای این جلسه، فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران گفت: اولین اجرای ما در آذر ماه است و بعد از آن در دی، بهمن و اسفند نیز اجرا خواهیم داشت. با شروع سال آتی نیز، .