بایگانی برچسب: اجرای ۴۵ کنسرت

جلوگیری از اجرای ۴۵ کنسرت در دو سال

جلوگیری از اجرای ۴۵ کنسرت در دو سال کنسرت شهرام ناظری یک بار دیگر از سوی دادستان نیشابور لغو شد تا این نوازنده برای چهارمین بار با پدیده ای به نام ممانعت از اجرای کنسرت مواجه شود.  سمانه فراهانی: شهرام ناظری اولین هنرمندی نیست که کنسرتش در آخرین لحظات لغو می شود،آخرین نفرشان هم احتمالا نخواهد بود. لغو کنسرت در شهرهای مختلف دو سالی است که به شدت افزایش یافته و با وجود تلاش .