بایگانی برچسب: اخبار موسیقی تبریز

چه کسی مسئول ارائه‌ قراردادهای ناعادلانه است؟

چه کسی مسئول ارائه‌ قراردادهای ناعادلانه است؟

چه کسی مسئول ارائه‌ قراردادهای ناعادلانه است؟/ آیا ارکسترهای خصوصی کشور تعطیل می‌شود؟ ایلنا: آیا علی رهبری بازیچه ساخت ویترینی زیبا برای ارکستر سمفونیک ملی ایران قرار گرفته است؟ با نگاهی به حواشی ایجاد شده برای ارکستر سمفونیک ملی ایران؛ این اولین سوالی‌ست که به ذهن می‌رسد. به گزارش خبرنگار ایلنا؛ علی رهبری طی آخرین نشست خبری خود؛ درباره شرایط ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی مسائلی چون رفع دغدغه‌های مالی نوازندگان، فعالیت وسیع ارکسترهای .