بایگانی برچسب: از نِشابور آید این آوای دوست

اسب و آتش , از نِشابور آید این آوای دوست

اسب و آتش , از نِشابور  آید این آوای دوست طاها افشین: ˝اسب و آتش˝ شنیدنی است و آرش کامور توانسته به زیبایی، فرآیند ارسال پیام ذهنش برای شنونده را کامل کند. موسیقی بدون کلام برای کشاندن شنونده‌اش تا پایان اثر، همیشه راه دشواری داشته است. اینکه یک موزیسین بتواند هر آنچه در ذهن دارد بر سازها جاری کند و شنونده‌اش با شنیدن نوای ساز همان داده‌های ذهنی را دریافت کند، یک فرآیند شگفت‌آور .