بایگانی برچسب: اشعار استاد شهریار

موسیقی در اشعار استاد شهریار بررسی شد

موسیقی در اشعار استاد شهریار بررسی شد دومین جلسه کارگروه موسیقی جوان حوزه هنری استان با محوریت تاثیر موسیقی و اشعار استاد شهریار با حضور اساتید حوزه شعر و موسیقی برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر کتاب «شهریار نامه» را که توسط مهدی پورقربان نوشته شده است، به لحاظ نقش موسیقی در اشعار استاد شهریار بررسی کردند. همچنین در نشست فوق اثر حیدربابای شهریار که توسط استاد حسن عبدالعظیم زاده و استاد مسعود .