بایگانی برچسب: اقوام

برای حفظ موسیقی اقوام باید وارد گود شد

برای حفظ موسیقی اقوام باید وارد گود شد یک پژوهشگر موسیقی اقوام درباره وضعیت فعلی موسیقی نواحی، گفت: همواره از این‌که موسیقی نواحی در حال نابودی است، صحبت می‌شود، اما باید دید که چرا بعد از گذشت این همه سال هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است؟  علی مغازه‌ای درباره این‌که آیا با مرگ یک هنرمند، موسیقی نواحی آن منطقه هم از بین می‌رود؟ بیان کرد: شاید بتوان گفت یکسری روایت‌ها از بین رفته‌اند، اما دست .