بایگانی برچسب: انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران

انتشار ردیف جدید برای موسیقی ایران «کیوان ساکت» از انتشار و رونمایی یک ردیف جدید برای موسیقی ایران با عنوان «ردیف کاربردی» در آینده نزدیک خبر داد. کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده تار گفت: «ردیف قدما ضمن اینکه میراث گرانبهایی از فرهنگ ما هستند و بسیار ارزشمند و گرانقدر و جز میراث معنوی ما محسوب می شوند کاربرد اجرایی ندارند و در اجرا نمی توان خیلی از آنها استفاده کرد.» وی ادامه داد: «هنرمندانی چون .