بایگانی برچسب: اندیشه

مقام معظم رهبری:موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی است

مقام معظم رهبری:موسیقی، تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی است در منطقه‌ای که تاریخ موسیقی ما در آن شکل گرفته است، موسیقی معنای صحیح ندارد. شما باید به آن معنا و مفهوم صحیح بدهید و در واقع باعث نجات آن بشوید. حرف من با موسیقیدان‌ها این است که موسیقی را به سمت معنا و هدف‌های متعالی ببرید. سطور زیر بخش‌هایی از کتاب «هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری» است که توسط دفتر نشر فرهنگ .