بایگانی برچسب: ایرانی در بدترین روزهای تاریخ

موسیقی‌دانان ایرانی در بدترین روزهای تاریخ موسیقی ایران بسر می‌برند

موسیقی‌دانان ایرانی در بدترین روزهای تاریخ موسیقی ایران بسر می‌برند علی رهبری رهبر بین‌المللی ارکستر نامه‌ای را خطاب به دکتر سید رضا صالحی امیری نوشته: «جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری بعنوان یک موزیسین حرفه ای ایرانی و ایران دوست قدرت تبریک عرض کردن خدمت  جنابعالی را ندارم زیرا می‌دانم  وزارتخانه‌ای که در اختیار شما باقی گذاشته‌اند تا آنجایی که به موسیقی و موسیقیدان‌ها مربوط می‌شود، در بدترین روزهای تاریخ موسیقی ایران به .