بایگانی برچسب: ای تک‌سوار جاده نور

بیا ای تک‌سوار جاده نور

بیا ای تک‌سوار جاده نور قطعه موسیقیایی فیلم سفیر ساخته کامبیز روشن‌روان با مطلع «بیا ای تک‌سوار جاده نور» هنوز نغمه‌ای شنیدنی از انگاره‌های عاشورایی است.  با پیروزی انقلاب اسلامی فضای سینمایی کشور دستخوش تغییرات وسیع شد. اشکال پیش از انقلاب سینما که در سال 1356 با ورشکستگی سینمای تجاری به بن‌بست رسیده بود، دیگر مقبولیتی برای عموم مردم نداشت. از سوی دیگر، فضای عمومی کشور که با جنگ تحمیلی همراه شده بود، خواهان .