بایگانی برچسب: بنیامین برای همیشه به هندوستان سفر کرد

بنیامین برای همیشه به هندوستان سفر کرد

بنیامین برای همیشه به هندوستان سفر کرد  بنیامین خواننده مطرح به همراه سه خواننده ایرانی (محمد اصفهانی شهرام شکوهی محمد علیزاده) در آلمان کنسرت برگزار می کند همچنین بنیامین اضهار داشته که امکان دارد برای همیشه در بمبیی  زندگی  بماند