بایگانی برچسب: بیست و پنجم

کتاب « ریتم در موسیقی» بر پله بیست و پنجم نشست

کتاب « ریتم در موسیقی» بر پله بیست و پنجم نشست کتاب «ریتم در موسیقی» مجموعه درس ها و تمرین های طبقه بندی شده ریتم است که در شش فصل تدوین شده است و تاکید مطالب بیشتر بر اجرای فیگورهای ریتمیک و پیوند آن ها با یکدیگر است. در این کتاب طرز اجرای فیگورهای ریتمیک به دو طریق ارائه شده است. ابتدا با حرکت دست و پا، سپس با ضربات انگشتان دست. اجرا به .