بایگانی برچسب: تاریخچه آقا علی‌ اکبر خان فراهانی

بیوگرافی آقا علی‌ اکبر خان فراهانی

آقا علی اکبر فراهانی (۱۲۳۶ یا ۱۲۴۲ ه. ق.- ۱۲۷۴ ه. ق.)، مشهور به جناب میرزا، یکی از برجسته‌ترین نوازندگان دربار ناصرالدین شاه و استاد نواختن تار بود. خاندان وی به خاندان هنر معروف است به این دلیل که بنیان‌گذاری و تکوین ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی را منسوب به آنان می‌دانند. از دوران صفویه تا آمدن وی به دربار، از دوره‌های سیاه موسیقی سنتی ایرانی به حساب می‌آید، به این دلیل که در این مدت .