بایگانی برچسب: تلاش برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی پرونده کمانچه باز است

تلاش برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی پرونده کمانچه باز است

تلاش برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی پرونده کمانچه باز است عضو هیات علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی در یونسکو اقدامات اولیه انجام شده است. بهروز وجدانی که در تدوین و گردآوری «پرونده ثبت جهانی ساز کمانچه به نام ایران» توسط خانه موسیقی از همکاران اصلی پروژه بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که دیدیم ساز تار به چه .