بایگانی برچسب: جشنواه

برای پرداخت جوایز جشنواه موسیقی جوان؛ انجمن پاسخ بدهد

برای پرداخت جوایز جشنواه موسیقی جوان؛ انجمن پاسخ بدهد دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان درباره عدم اعطای جوایز این جشنواره پس از گذشت بیش از یک ماه گفت: مدیریت انجمن موسیقی باید پاسخگوی این مسئله باشد. علی ترابی (دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان) درباره عدم اعطای جوایز این جشنواره پس از گذشت بیش از یک‌ماه به خبرنگار ایلنا گفت: مسئولیت من در این جشنواره به پایان رسیده و مدیریت انجمن موسیقی باید پاسخگو باشند.او .