بایگانی برچسب: جلسات تخصصی صداسازی و خوانندگی در برج آزادی برگزار میشود

جلسات تخصصی صداسازی و خوانندگی در برج آزادی برگزار میشود

جلسات تخصصی صداسازی و خوانندگی در برج آزادی برگزار میشود جلسات تخصصی صداسازی، خوانندگی و همخوانی از ۱۹ خرداد ماه در مجموعه برج آزادی برگزار می شود. گروه موسیقی «غوغای صدا» با مشارکت مجموعه برج آزادی اقدام به برگزاری جلسات تخصصی صداسازی، خوانندگی و همخوانی از ۱۹ خرداد ماه در مجموعه برج آزادی می کند تا افراد مستعد در زمینه خوانندگی را کشف و جذب کند. این جلسات در قالب یک دوره کامل ۶ .