بایگانی برچسب: خالی

فضای موسیقی فیلم امیدوارکننده ولی خالی ازتکرار نیست

فضای موسیقی فیلم امیدوارکننده ولی خالی ازتکرار نیست ناصر چشم آذر آهنگساز در گفت و گو با ایسکانیوز درخصوص معیارهایی که برای قبول آهنگسازی فیلم ها دارد گفت: فیلم باید از حداقل کیفیت برخوردار باشد، خوب بودن و کیفیت مناسب ازمعیارهای انتخاب های من است. ساخت و پرداخت مناسب هم بسیار مهم است. وی با اشاره به این که برند بودن کارگردان صاحب اثر تاثیری در انتخاب های او ندارد نیز گفت: ممکن است .