بایگانی برچسب: خراسان

بیانیه فرهنگ وارشاداسلامی خراسان رضوی درباره لغو کنسرت موسیقی در نیشابور

بیانیه فرهنگ وارشاداسلامی خراسان رضوی درباره لغو کنسرت موسیقی در نیشابور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با صدور بیانیه ای درمورد کنسرت موسیقی استاد کلهر و استاد ناظری در شهرستان نیشابور به ارائه پاره ای توضیحات پرداخت. این اداره به دنبال حاشیه های ایجاد شده درمود لغو برگزاری این کنسرت ها، به منظور روشن شدن افکار عمومی درخصوص این موضوع، روز چهارشنبه بیانیه ای به این شرح منتشر کرده که نسخه .