بایگانی برچسب: خرید آنلاین توبا

ساز توبا

توبا از سازهای بادی برنجی است. این ساز نسبتاً جدید است و در قرن نوزدهم به مجموعه سازهای ارکستر افزوده شده است. مهم‌ترین نقشی که به این ساز در آثار موسیقی سمفونیک داده شده در سمفونی فانتاستیک اثر هکتور برلیوز بوده است. شکل دیگر این ساز بصورت (توبا تنور) یا یوفونیوم می باشد ویژگی بم ترین ساز خانواده برنجی . نت این ساز را با کلید فا خط چهارم می نویسند . یوفونیوم بیشتر .