بایگانی برچسب: خرید ناقوس

ساز ناقوس

ناقوس نوعی وسیله ساده تولید صدای توخالی است که در گروه سازهای کوبه‌ای قرار می‌گیرد. این وسیله عملکردی همچون زنگ و زنگوله داشته و بزرگتر از آن‌ها است. ناقوس نوعی وسیله مذهبی نیز محسوب شده و در برخی از ادیان به عنوان وسیله خبرکردن مومنان بکار می‌رود. در برخی از کشورهای اسلامی، مسیحیان بجای ناقوس فلزی، از ناقوس چوبی استفاده می‌کنند. در ایران گاهی از ناقوس برای بزرگداشت مراسم سیاسی نیز استفاده می‌شود.بزرگترین ناقوس جهان ۳۶ .