بایگانی برچسب: دانلود آکورد احسان خواجه امیری نمیدونم

آکورد احسان خواجه امیری نمیدونم

A#m             B          C#            D#m          B       A#m           B          A#m از این زندگی ِ خالی منو ببر به اون سالی … که تو اسممو پرسیدی به روزی که منو دیدی A#m              B     D#m     C#            B            A#m       G#m                B به پله های خاموشی که با من رو به رو میشی … یه جور زل بزن انگاری نمیشه نمیشه چشم برداری C# .