بایگانی برچسب: دانلود آکورد داریوش اقبالی سلولِ بی مرز

آکورد داریوش اقبالی سلولِ بی مرز

D#                  Fm                                           C غربت یه دیواره بین تو و دستام … یک فاجعست وقتی تنها تو رو میخوام C     C#    D#          C#                    A#m غربت یه تعبیره از خواب یک غفلت … تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت D#                  Fm               C    C#                 C وقتی .