بایگانی برچسب: دانلود آکورد دلواپسی امیر یگانه

آکورد دلواپسی امیر یگانه

B               E      B                             E از این دلواپسی سیرم ، دارم از یاد تو می رم E              A          B                       E شبی تو کنج تنهایی ، از این فاصله می میرم B               E         B                            E هزار و یک شب و بی تو ، کنار تو به سر کردم A          B                                        E به امیدی که با .