بایگانی برچسب: دانلود آکورد رستاک عید من

آکورد رستاک عید من

A                 Bb7             Gm          Dm عیــــــد من؛ موهای موجـــــی توئه وقتــــی که بازه و وقتـــــــی میبندی A              Bb7         Gm            Dm عیــــــد من؛ فــــلاش دوربینیه که تو روبروشــــیو براش میخنــــــــدی Dm      Gm6         Gm عیــــــد من؛ مامانو بابایین که بینشــــــون دعوا و جنگــــــی نباشه A                   Bb7         .