بایگانی برچسب: دانلود آکورد رضا يزداني قلب يخي

آکورد رضا يزداني قلب يخي

Bm-F#                   G          Bm-F#                      G      Bm وقتی زندگیت شده یه زندون   …   وقتی دلگیری از اینو از اون Bm-F#                   G           Bm-F#             G      Bm وقتی روزگار ناروزگاره   …   وقتی رو به روت تنها دیواره Bm-F#                     G               Bm-F#                      G      Bm وقتی تنهاییت قد یه دنیاست   …   وقتی خوشبختی برات یه رویاست G-F#             G         Bm-F#              G   .