بایگانی برچسب: دانلود آکورد رضا یزدانی ادامه بده

آکورد رضا یزدانی ادامه بده

Bb7            Bb       Ab        Gm         Eb ادامه بده به لبخند ، به نگاه ، به جشن … از همان حرف های ساده بزن G             Fm                         Ab           Cm مثلا بگو چه روز بدی چه غذای بی نمکی … و هوا چه گرفته ست Bb7          Bb       Ab       Gm         Eb ادامه بده به معجزه به حضور به عطر … و از همان کارهای ساده بکن G             Fm             Ab   .