بایگانی برچسب: دانلود آکورد رضا یزدانی حرفهای بی مخاطب

آکورد رضا یزدانی حرفهای بی مخاطب

3   –   Gm A#                       Gm مثل خاطرات بدکردار … تو سرم مثل بوق ممتد شو C                                     F با خودت جورِ تازه ای تا کن … با بدی جور تازه ای بد شو D                           D# مثل حرفهای بی مخاطب باش A#                                Gm تو سرم مثل پنکه میچرخی … دم بکش رو اجاق چشم من C                                         F آب خوش تو گلوی من جا خورد .