بایگانی برچسب: دانلود آکورد رضا یزدانی شک میکنم

آکورد رضا یزدانی شک میکنم

C#m                 D               C#m         Bm C#m              F#m (شک میکنم به خواب ، برف میبارد باد می ایستد … باد می ایستد در چشم های باز) 2 C#m          Bm         C#m     F#m        C#m                                   Bm    C#m F#m حیف، حیف، فرصتی نیست برای آب شدن در آفتاب … این خواب میپوشاند، دستهای .