بایگانی برچسب: دانلود آکورد سياوش قميشي جزیره

آکورد سياوش قميشي جزیره

Bbm       Ab            Gb                           Ab                                      Bbm من همون جزيره بودم خاكيو صميميو گرم … واسه عشق بازي موجا قامتم يه بستر نرم Bbm      Ab            Gb                      Ab       .