بایگانی برچسب: دانلود آکورد فريدون فروغي آي شياد

آکورد فريدون فروغي آي شياد

A               D     E                    A                D     E               A رنجو عذاب از من ، شنگيو خواب از تو … خون جگر از من ، موي خذاب از تو A        Bb      C      Dm           A               Bb   A    Bb آي شياد ميخواي بموني .