بایگانی برچسب: دانلود آکورد فريدون فروغي يار دبستاني من

آکورد فريدون فروغي يار دبستاني من

Gm          Bb                       A                                               Dm يار دبستاني من ،‌ با من و همراه مني … چوب الف بر سر ما ،‌ بغض من و آه مني Gm           Bb                   .