بایگانی برچسب: دانلود آکورد فريدون فروغي پروانه ي من

آکورد فريدون فروغي پروانه ي من

Dm            Eb                   F                     Dm خواهم تو شوي محبوب دلم … چون نرگس من ديوانه ي من Dm                 Eb                     F                   Dm رويت رخ من سويت ره من … هستي چو بهشت كاشانه ي من Dm       Gm       C                   Dm     .