بایگانی برچسب: دانلود آکورد فريدون فروغ قوزك پا

آکورد فريدون فروغ قوزك پا

E              F              G   Am           E        F       G       Am ديگه اين قوزك پا ياري رفتن نداره … لباي خشكيدم حرفي واسه گفتن نداره E           F           G     Am           E                F            G     Am چشاي هميشه گريون آخه شستن نداره … تن سردم ديگه .