بایگانی برچسب: دانلود آکورد محسن چاوشی قراضه چین

آکورد محسن چاوشی قراضه چین

2 Cm ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او … شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او G Fm Fm6 Fm معشوق را جویان شود دکان او ویران شود … بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او Cm 2 Cm ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او … شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او G .