بایگانی برچسب: دانلود آکورد محسن چاوشی نگار

آکورد محسن چاوشی نگار

C#m – D            E       C#m            F#m  C#m – D           E       C#m  F#m نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی … به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی C#m – D            E    C#m     F#m  C#m –  D           E         C#m         F#m نفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیده … دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی C#m .