بایگانی برچسب: دانلود آکورد مسعود امامی پاییز

آکورد مسعود امامی پاییز

F                 C                 Gm                            Dm رو نیمکت بی تو ، تو قلب پاییزم … تا تو بیای خونه هستم نمیریزم Dm                Cm                        D#              A# رو نیمکت بی .

آکورد مسعود امامی پاییز

F                 C                 Gm                            Dm رو نیمکت بی تو ، تو قلب پاییزم … تا تو بیای خونه هستم نمیریزم Dm                Cm                        D#              A# رو نیمکت بی .