بایگانی برچسب: دانلود آکورد نريمان همدم

آکورد نريمان همدم

B7                      B              Am       E                             Em باور کنم یا نکنم امروز دیگه مال منی … عروس خونه ي‌ دلم تعبیر صد فال منی Em     B7                          B          Am       E                               Em باور کنم دستای تو محرم دستای منه … بودن تو همیشگی‌ خورشید دنیای منه B         Em              C    Am               G   Em           .