بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار آهنگ الو تتلو طعمه

آکورد آهنگ الو تتلو طعمه

(Em)(Bm)الو چرا قط کرBm))دی (Em)چرا دوباره قهر کر(Bm)دی (Em)یه چیز میپرسم بعد دیگه (Bm)کاریت ندارم (F#)الو میشه برگر(Bm)دی (F#)الو میشه برگر(Bm)دی (Em)الو خوب گوشاتو (Bm)وا کن یه (Em)نگا (G)قبلنا (Bm)کن (Em)حرفمو میزنم بعدشم (Bm)گوشیرم میزارم (F#)خودت اگه خواستی صدام (Bm)کن اووووو (F#)خودت اگه خواستی صدام (Bm)کن (Bm) الو سلام  نمیتونم از فکرت (A)درام من هنوزم مثل قب(G)لنام  هنو مثه نفسی (F#)برام (Bm)سلام نمیتونم از فکرت (A)درام من هنوزم مثل قب(G)لنام هنو مثه نفسی (F#)برام .